Goede doel

Langzaam maar zeker geraken wij in de buurt van onze eindbestemming. Onze bolides zullen worden geveild in Gambia en wij hadden de keus een aantal goede doelen te steunen. Omdat het 4 projecten waren en wij met 4 auto’s op pad zijn gegaan hebben wij besloten ieder project te steunen. Naast dozen met pennen, petjes, polo’s die wij onderweg uitdelen is het uiteindelijke doel dat wij de volgende projecten steunen:

Project 1 – Kansarme jongeren en het Skills Centre

Vele jongeren in Gambia zijn analfabeet en hebben niet de kans gehad om naar

school te gaan. De kleren die ze aan hebben zijn dikwijls het enige wat ze hebben. Probeer dan maar eens voor te stellen hoe de toekomst van deze jongeren eruit zal

zien! Vrijwel geen geld, niet kunnen lezen of schrijven. Hoe kunnen zij ooit een waardig bestaan opbouwen? De wil en de drive om iets van hun toekomst te maken is bij veel van deze jongeren zeker aanwezig, het ontbreekt hen alleen aan de middelen. Daarom zet Stichting Hand to Hand zich in voor kansarme jongeren. Met als motto “werken aan je eigen toekomst”.

In 2009 is er een project voor kansarme jongeren opgestart. Het is het skill en trainingscentre “the Young ones”. Mede dankzij de Amsterdam Dakar Challenge zijn deze gebouwtjes reeds gerenoveerd, verbouwd en in gebruik genomen door de afdeling houtbewerking/ meubelmakerij (2010) en naaiatelier/kleermakerij (2011).

In maart 2015 is er gestart met de bouw van afdeling metaal en is in november

2015 officieel in gebruik genomen. Het ontbreekt echter nog aan de nodige machines /gereedschappen en ook dienen er nog toiletten en een wasgelegenheid te worden gebouwd.

Jongeren zijn de ouders van morgen. Zij willen graag zelf werken aan een waardig bestaan. Werk mee aan een betere toekomst, een betere toekomst voor iedereen.

Project 2 — Unieke opvang weeskinderen

Als kinderen hun beide ouders hebben verloren, is dat voor de kinderen al zwaar genoeg. Om te voorkomen dat zij ook hun sociale omgeving verliezen, wordt de directe familie van de weeskinderen ondersteund, zodat zij de zorg op zich kunnen en durven nemen. Hierdoor kunnen weeskinderen in hun vertrouwde omgeving opgroeien. Zodra beide ouders wegvallen is familie vaak het vangnet. In Gambia is er vaak wel de wil maar geen geld om wezen op te vangen. Vele teams van de Amsterdam Dakar Challenge hebben, door de jaren heen, dit project gesteund en er

mede voor gezorgd dat de wezen een warm thuis kunnen krijgen bij hun familie. Een blijvend, waardevol initiatief dat alle steun verdient.

Project 3 – Zonnepanelen

In dorpen die geen stroom hebben, zijn gezinnen aangewezen op kaarsen, die voor hen erg duur zijn en bovendien gevaarlijk. Niet zelden wordt er brand veroorzaakt door een omgevallen kaar5. Het is belangrijk dat meer kinderen leren lezen, er is nog steeds een groot deel van de bevolking analfabeet. Dankzij de zonnepanelen kunnen kinderen ook ’s avonds veilig leren en lezen.

Een solar set voor een school of ziekenhuis kost 1.500,- euro, voor particulieren 100,- euro. We hebben dankzij eerdere edities al enkele dorpen kunnen voorzien maar er is nog een grote groep mensen die we kunnen helpen met toegang tot gratis zonne-energie. Daarmee kan een grote slag gemaakt worden in de algemene

ontwikkeling van kinderen.

Project 4 – Wheels for wheels

Een fietsenplan voor onderwijzend personeel…

Stichting Gambia Team.NL is ruim 10 jaar geleden een ontwikkelingsproject gestart in het dorp Berending (in de bush in het arme, zuidelijke deel van Gambia) op het

gebied van onderwijs, gezondheidszorg en sport, waarbij zelfredzaamheid een belangrijke rol speelt. In samenspraak met de plaatselijke bevolking is er inmiddels

een kraamkliniek, een kleuterschool, een bassischool en een school voor middelbaar onderwijs gerealiseerd. Door deze groei wordt het steeds lastiger om geschikt, gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te vinden. We willen daarom de zoektocht naar een groter gebied uitbreiden.

Alleen een geschikte en betaalbare oplossing voor het woon-werkverkeer van de docenten, die doorgaans lopend naar school komen, vormt nu een groot probleem. De leraren kunnen zich geen auto veroorloven, er is geen OV zoals in Nederland en de school heeft geen geld om extra salaris te kunnen betalen. Daarom willen we een fietsenplan introduceren: duurzaam en betaalbaar. Het onderwijzend personeel krijgt een fiets in bruikleen om de afstand te overbruggen, zodat zij sneller en op een kostenbesparende wijze op hun werk kunnen komen.

En om een goed fietsenplan op te zetten, hebben we natuurlijk goede fietsen en financiële middelen nodig om deze aan te schaffen.

%d bloggers liken dit: